Reklam
Reklam
$ DOLAR → Alış: 4,46 / Satış: 4,48
€ EURO → Alış: 5,26 / Satış: 5,28

Gündem

İYİ Parti Giresun İl Başkanı Ünzile Yüksel, dün parti il binasında düzenlediği basın toplantısında Giresun...
Türk Polis Teş­ki­la­tı­nın 173. Yıl dö­nü­mü mü­na­se­be­tiy­le tüm Yurt­ta ol­du­ğu gibi İlçe­miz­de de Em­ni­yet Teş­ki­la­tı...
İlçe mer­ke­zi­miz bahar mev­si­mi­nin ge­li­şiy­le ye­şil­len­di­ril­me­ye devam edi­li­yor. Gi­re­sun Orman Bölge Mü­dü­rü Mus­ta­fa Özkaya’nın kat­kı­la­rıy­la...
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Kazım Zeki Şenlikoğlu ve Baş­kan Yar­dım­cı­sı Yakup Özer, 11 Tem­muz 2016’da il­çe­miz­de dev­ri­ye...
Gi­re­sun’da yayla tu­riz­mi­ni ge­liş­tir­mek için kol­la­rı sı­va­yan off ro­ad­cı­lar ‘Yay­la­lar gü­ven­li, is­ter­sen bi­zim­le gel’ slo­ga­nıy­la...
Dereli Kay­ma­ka­mı Mus­ta­fa Berat Kasımoğlu 21 Ocak Pazar günü köy­le­re gi­de­rek bir dizi zi­ya­ret ve...
Gi­re­sun’da te­rör­le mü­ca­de­le­de şehit olan­lar­la 15 Tem­muz ga­zi­le­ri­ne dev­let övünç ma­dal­ya­sı ve be­ra­atı ve­ril­di. Ma­dal­ya...
29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı İlçe­miz­de bu­lu­nan tüm okul­la­rın ka­tı­lı­mıy­la kut­lan­dı. Kut­la­ma­la­rı 28 Ekim Çar­şam­ba günü...
De­re­li Ku­lak­ka­ya Yay­la­sı’nda ‘Aram? kod adlı PKK’lı te­rö­rist Mus­ta­fa To­lu­can gü­ven­lik güç­le­ri­nin ope­ras­yo­nuy­la ya­ka­lan­dı. PKK’lı...
Belediye üst­ya­pı ça­lış­ma­la­rına son sürat devam edi­yor. Parke ve kal­dı­rım ça­lış­ma­sı Şehit Adnan Tür­ker Cad­de­si...
« Önceki SayfaSonraki Sayfa »