Reklam
Reklam
$ DOLAR → Alış: 3,78 / Satış: 3,79
€ EURO → Alış: 4,65 / Satış: 4,67

Gündem

Gi­re­sun’da yayla tu­riz­mi­ni ge­liş­tir­mek için kol­la­rı sı­va­yan off ro­ad­cı­lar ‘Yay­la­lar gü­ven­li, is­ter­sen bi­zim­le gel’ slo­ga­nıy­la...
Dereli Kay­ma­ka­mı Mus­ta­fa Berat Kasımoğlu 21 Ocak Pazar günü köy­le­re gi­de­rek bir dizi zi­ya­ret ve...
Gi­re­sun’da te­rör­le mü­ca­de­le­de şehit olan­lar­la 15 Tem­muz ga­zi­le­ri­ne dev­let övünç ma­dal­ya­sı ve be­ra­atı ve­ril­di. Ma­dal­ya...
29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı İlçe­miz­de bu­lu­nan tüm okul­la­rın ka­tı­lı­mıy­la kut­lan­dı. Kut­la­ma­la­rı 28 Ekim Çar­şam­ba günü...
De­re­li Ku­lak­ka­ya Yay­la­sı’nda ‘Aram? kod adlı PKK’lı te­rö­rist Mus­ta­fa To­lu­can gü­ven­lik güç­le­ri­nin ope­ras­yo­nuy­la ya­ka­lan­dı. PKK’lı...
Belediye üst­ya­pı ça­lış­ma­la­rına son sürat devam edi­yor. Parke ve kal­dı­rım ça­lış­ma­sı Şehit Adnan Tür­ker Cad­de­si...
Ara­la­rın­da Gül­de­met Si­te­si ile Yaş­lı­lar Hu­zu­re­vi’nin de bu­lun­du­ğu böl­ge­nin su so­ru­nun çö­zü­mü için Gi­re­sun Be­le­di­ye­si...
Gi­re­sun’un De­re­li il­çe­sin­de doğal so­da­dan olu­şan Mavi Göl’ü 2017’nin ilk 10 ayın­da 300 bin yerli...
Ara­la­rın­da FETÖ so­ruş­tur­ma­sı kap­sa­mın­da halen ce­za­evin­de bu­lu­nan eski Gi­re­sun Jan­dar­ma Bölge Ko­mu­ta­nı Tuğ­ge­ne­ral Mus­ta­fa Doğru’nun...
Sonraki Sayfa »