Reklam
Reklam
$ DOLAR → Alış: 5,54 / Satış: 5,56
€ EURO → Alış: 6,14 / Satış: 6,16

İmar Barışı yaylalarda elektrik sorununu da çözecek

İmar Barışı yaylalarda elektrik sorununu da çözecek
  • 01.08.2018
  • 108 kez okundu
Reklam

Ka­ra­de­niz yay­la­la­rın­da­ki ruh­sat­sız ev­le­ri de kap­sa­yan İmar Ba­rı­şı, yayla ev­le­ri­nin elekt­rik so­ru­nu­nu da çö­ze­ce­ği ifade edil­di.
Yayla ev­le­rin­de elekt­rik abo­ne­li­ği için tapu ve yapı kul­la­nım bel­ge­si ol­ma­dı­ğı için elekt­rik kul­la­na­ma­yan yay­la­cı­la­rın İmar Ba­rı­şı ile bu so­ru­nu da çö­zül­müş ola­cak.
Gi­re­sun yay­la­la­rın­da yak­la­şık 400 ci­va­rın­da oba bu­lun­du­ğu­nu be­lir­ten böl­ge­de­ki elekt­rik da­ğı­tım şir­ke­ti yet­ki­li­le­ri, bu oba­la­rın bir ço­ğu­nun yasal zo­run­lu­luk­tan kay­nak­lı elekt­rik abo­ne­si ola­ma­dı­ğı­nı ifade ede­rek bu yasal so­ru­nun ise İmar Ba­rı­şı ile çö­zü­le­ce­ği açık­la­ma­sın­da bu­lun­du­lar.
Ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Bir çok yay­la­la­rı­mız­da elekt­rik nakil hat­la­rı bu­lun­ma­sı­na rağ­men abone olmak için ge­rek­li olan ev­rak­lar­dan bir ta­ne­si de tapu veya imar izin bel­ge­siy­di.
Ancak bir çok kişi bu bel­ge­le­ri ibraz ede­me­dik­le­ri için elekt­rik abo­ne­si ola­mı­yor­lar­dı. Ancak İmar Ba­rı­şı ile ala­cak­la­rı Yapı Kayıt Bel­ge­si ile mü­ra­ca­at et­tik­le­rin­de yayla ev­le­ri­ne elekt­rik abo­ne­si ola­bi­le­cek­ler­dir” de­nil­di.

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ