Reklam
Reklam
$ DOLAR → Alış: 5,54 / Satış: 5,56
€ EURO → Alış: 6,14 / Satış: 6,16

DERELİ KÜMBET FESTİVALİNE HAZIR

DERELİ KÜMBET FESTİVALİNE HAZIR
  • 01.08.2018
  • 108 kez okundu
Reklam

De­re­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Zeki Şen­li­koğ­lu, başta Gi­re­sun halkı olmak üzere yerli ve ya­ban­cı tu­rist­le­ri bu yıl 27-29 Tem­muz ta­rih­le­ri ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­lecek “28. Ulus­la­ra­ra­sı De­re­li Küm­bet Kül­tür ve Sanat Fes­ti­va­li”ne davet et­tik­le­ri­ni söy­le­di.
Baş­kan Şen­li­koğ­lu, bir res­to­ran­da dü­zen­le­di­ği basın top­lan­tı­sın­da, Gi­re­sun’un yanı sıra Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nin en önem­li yay­la­la­rın­dan bi­ri­si olan Küm­bet’in ta­nı­tı­mı ve yayla kül­tü­rü­nü ya­şa­ta­rak ge­lecek ku­şak­la­ra ta­nıt­mak ama­cıy­la her yıl fes­ti­val dü­zen­le­dik­le­ri­ni be­lirt­ti.
Et­kin­li­ğin bu yıl 27-29 Tem­muz ta­rih­le­ri ara­sın­da 28. kez ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği­ni vur­gu­la­yan Şen­li­koğ­lu, “Küm­bet fes­ti­va­li, böl­ge­mi­zin ilk yayla fes­ti­va­li olma özel­li­ği­ni ta­şı­yor. Gi­re­sun’un en önem­li et­kin­lik­le­rin­den bi­ri­si. Fes­ti­val ile hem yay­la­la­rı­mı­zın ta­nı­tı­mı, hem de yayla kül­tü­rü­nün ya­şa­tı­la­rak ge­lecek ku­şak­la­ra ak­ta­rıl­ma­sı­nı he­def­li­yo­ruz” dedi.
Şen­li­koğ­lu, başta Gi­re­sun halkı olmak üzere yerli ve ya­ban­cı tu­rist­le­ri bu yıl 27-29 Tem­muz ta­rih­le­ri ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­lecek “28. Ulus­la­ra­ra­sı De­re­li Küm­bet Kül­tür ve Sanat Fes­ti­va­li”ne davet et­tik­le­ri­ni vur­gu­la­ya­rak, “Küm­bet fes­ti­va­li­mi­ze her yıl on bin­ler­ce insan ka­tı­lı­yor. Bu yıl da yoğun ka­tı­lım ol­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz. Bu doğal gü­zel­lik­le­ri hep bir­lik­te ya­şa­ya­lım.” diye ko­nuş­tu.

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ