Reklam
Reklam
$ DOLAR → Alış: 5,54 / Satış: 5,56
€ EURO → Alış: 6,14 / Satış: 6,16

DEMOKRASİ NÖBETİ

DEMOKRASİ NÖBETİ
  • 25.07.2018
  • 172 kez okundu
Reklam

15 Tem­muz De­mok­ra­si, Milli Bir­lik ve Şe­hit­le­ri Anma Günü et­kin­lik­le­ri tüm yurt­ta ol­du­ğu gibi İlçe­miz­de de bir dizi et­kin­lik­le kut­lan­dı.
Cuma günü Cuma Na­ma­zı ön­ce­si Mer­kez Ulu Ca­mi­de tüm yurt­ta ol­du­ğu gibi Şe­hit­le­ri­miz için İlçe­miz­de de oku­nan ha­tim­le­rin du­ası­nın ya­pıl­ma­sıy­la baş­la­yan et­kin­lik, Pazar günü saat 20:00 da şehit ya­kın­la­rı ve ga­zi­ler ile İlçe­miz Be­le­di­ye Baş­ka­nı, pro­to­kol üye­le­ri ve va­tan­daş­la­rı­mız­la bir­lik­te Bay­rak­lar eş­li­ğin­de, De­mok­ra­si, Milli Bir­lik Günü ve Şe­hit­le­ri Anma Günü yü­rü­yü­şü ya­pıl­dı.
Be­le­di­ye Mey­da­nın­dan baş­la­yan yü­rü­yüş kor­te­ji Cemal Müdür Cad­de­si­ni ta­ki­ben devam edip Cum­hu­ri­yet Cad­de­si­ni ta­ki­ben 15 Tem­muz De­mok­ra­si, Milli Bir­lik ve Şe­hit­le­ri Anma Günü prog­ra­mı­nın ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği Be­le­di­ye Mey­da­nın­da son buldu.
Aka­bin­de 15 Tem­muz ve tüm şe­hit­le­ri­miz için bir da­ki­ka­lık saygı du­ru­şu ve ar­dın­dan İstik­lal Mar­şı­mı­zın okun­ma­sıy­la baş­la­yan prog­ram Kur’an ti­la­ve­ti ve ka­si­de okun­ma­sı­nın ar­dın­dan İlçe Müf­tü­sü Engin Çiçek Şe­hit­le­ri­mi­zin ruhu için dua okudu. Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan va­tan­daş­la­ra çe­şit­li ik­ram­lar­da bu­lu­nul­du.
Prog­ram Si­ne­viz­yon gös­te­ri­le­ri, Şi­ir­le­rin okun­ma­sı, Milli Bir­lik ve Kah­ra­man­lık içe­rik­li Tür­kü­ler ve Marş­la­rın ça­lın­ma­sıy­la devam etti.
Prog­ram­da İlçe­miz Kay­ma­kam Ve­ki­li Rasim Belge ve De­re­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Kazım Zeki Şenlikoğlu günün anlam ve öne­mi­ni be­lir­tir birer ko­nuş­ma yap­tı­lar.
Si­ne­viz­yon ve çe­şit­li gös­te­ri­ler­le süren ve saat 12:13 da bütün Ca­mi­ler­de sala okun­ma­sı­nın ar­dın­dan de­mok­ra­si nö­be­ti şek­lin­de devam eden prog­ram gece geç sa­at­ler­de sona erdi.

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ