Reklam
Reklam
$ DOLAR → Alış: 5,28 / Satış: 5,30
€ EURO → Alış: 6,02 / Satış: 6,05

Atatürk İlkokulu’nda Mezuniyet Heyecanı

Atatürk İlkokulu’nda  Mezuniyet Heyecanı
  • 20.06.2018
  • 70 kez okundu
Reklam

Belediye Baş­ka­nı Kazım Zeki Şenlikoğlu il­çe Ata­türk İlko­ku­lu 2017-2018 me­zun­la­rı­nın dü­zen­le­di­ği tö­re­ne ka­tıl­dı.
7 Ha­zi­ran Per­şem­be günü Ata­türk İlko­ku­lu’nda dü­zen­le­nen prog­ram­da me­zu­ni­yet kep­le­ri ve cüb­be­le­riy­le bir­lik­te hazır bu­lu­nan 4. sınıf öğ­ren­ci­le­ri me­zu­ni­yet coş­ku­su­nu ya­şa­dı­lar.
İlko­kul dö­ne­mi­ni bi­ti­rip Or­ta­oku­la geçen öğ­ren­ci­le­ri teb­rik ede­rek iler­le­yen eği­tim ha­yat­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­le­yen Baş­ka­nı Zeki Şenlikoğlu; “Ben de bir öğ­ren­ci ve­li­si ola­rak ara­nız­da bu­lun­mak­tan mut­lu­luk du­yu­yo­rum. Ço­cuk­la­rı­mız da emeği geçen milli eği­tim ca­mi­ası­na, okul ida­re­ci­le­ri­ne ve öğ­ret­men­le­ri­mi­ze te­şek­kür edi­yo­rum. Ve­li­le­ri­mi­zi ve ço­cuk­la­rı­mı teb­rik edi­yor, Allah’tan baht­la­rı­nın açık ol­ma­sı­nı, ül­ke­mi­ze ve biz­le­re ha­yır­lı ev­lat­lar ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­rum. Bu güzel prog­ram­da emeği ge­çen­le­re te­şek­kür eder, Ra­ma­zan-ı Şe­ri­fi­ni­zi teb­rik ede­rim” dedi.
Tö­re­nin ar­dın­dan öğ­ren­ci­ler, ve­li­ler ve öğ­ret­men­ler­le be­ra­ber, hep bir­lik­te iftar ye­me­ği ye­nil­di.

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ