Reklam
Reklam
$ DOLAR → Alış: 5,27 / Satış: 5,29
€ EURO → Alış: 6,00 / Satış: 6,03

LTYAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

LTYAPI  ÇALIŞMALARI  SÜRÜYOR
  • 28.05.2018
  • 55 kez okundu
Reklam

Muazzez Temür
Belediye ilçe mer­ke­zin­de parke ça­lış­ma­larını Ye­ni­ma­hal­le kıs­mın­da ta­mam­lan­mış olup Halil Bek­ta­şoğ­lu Cad­de­si üze­rin­de devam et­mek­te­dir. Ka­na­li­zas­yon ve içme suyu bağ­lan­tı­la­rı ya­pı­la­rak alt­ya­pı­sı ta­mam­la­nan cad­de­de parke ça­lış­ma­sı­nın kısa sü­re­de bi­ti­ril­me­si plan­la­nı­yor.
Ay­rı­ca Bah­çe­li Ma­hal­le­si Çu­kur­lu mev­ki­in­de de yol be­ton­la­ma ça­lış­ma­sı devam et­mek­te­dir. Bir yan­dan be­ton­la­ma ya­pı­lır­ken, Zırh­lı­han mev­kii yö­nün­de de be­to­na ha­zır­lık için yol dü­zen­le­me ça­lış­ma­sı devam edi­yor.
Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Kazım Zeki ŞENLİKOĞLU ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­la il­gi­li ola­rak; “İlçe­miz­de ça­lış­ma­la­rı­mı­zı yoğun bir şe­kil­de sür­dü­rü­yo­ruz. Alt ya­pı­sı­nı ta­mam­la­dı­ğı­mız kı­sım­lar­da ara ver­me­den parke dö­şe­me­si­ni ya­pa­rak üst­ya­pı­yı da ta­mam­lı­yo­ruz. Bir yan­dan parke ça­lış­ma­sı ya­par­ken bir yan­dan da yol as­falt­la­ma ve be­ton­la­ma ça­lış­ma­la­rı­na devam edi­yo­ruz. Her sene yaz mev­si­min­de yoğun gur­bet­çi ve tu­rist akı­nı­na uğ­ra­yan il­çe­miz­de ra­ma­zan bay­ra­mı ön­ce­si önem­li nok­ta­lar­da­ki ça­lış­ma­la­rı bi­ti­re­rek il­çe­mi­zi mi­sa­fir­le­ri­mi­ze hazır hale ge­ti­re­ce­ğiz .” dedi.

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ