Reklam
Reklam
$ DOLAR → Alış: 5,28 / Satış: 5,30
€ EURO → Alış: 6,02 / Satış: 6,05

Başkan ŞENLİKOĞLU : “19 Mayıs gençlerimiz için ibret vesilesidir”

Başkan ŞENLİKOĞLU : “19 Mayıs gençlerimiz  için ibret vesilesidir”
  • 28.05.2018
  • 56 kez okundu
Reklam

Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu 19 Mayıs dolayısıy-la bir mesaj yayınladı. Başkan Şenlikoğlu’nun mesajı şöyle:
“Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün 19 Mayıs 1919’da Sam­sun’dan yak­tı­ğı is­tik­lal me­şa­le­si, Amas­ya, Sivas ve Er­zu­rum’dan ge­çe­rek elden ele tüm vatan sat­hı­na ya­yıl­mış­tır.Mil­le­ti­mi­zin azim ve ka­rar­lı­lı­ğı sa­ye­sin­de ba­ğım­sız­lık adına ver­di­ği­miz ‘milli mü­ca­de­le’ Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin do­ğu­şu ile ne­ti­ce­len­miş­tir.
Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin ku­ru­luş, Türk mil­le­ti­nin kur­tu­luş müj­de­si olan 19 Mayıs, mil­le­ti­miz için if­ti­har kay­na­ğı, genç­le­ri­miz için ise ibret ve­si­le­si­dir. Büyük Önder Ata­türk’ün, her şey­den önce ulu­sal var­lı­ğı­mı­zı borç­lu ol­du­ğu­muz bu­gü­nü genç­le­re ar­ma­ğan et­me­si, Türk Genç­li­ği­ne olan inan­cı­nı ve gü­ve­ni­ni gös­ter­mek­te­dir. Genç­le­re değer veren, on­la­rı en iyi şe­kil­de ye­tiş­ti­re­rek, ki­şi­lik­li ve öz­ve­ri­li ku­şak­lar ola­rak ya­rın­la­ra ha­zır­la­yan ulus­lar, ge­le­ce­ğe gü­ven­le ba­ka­bi­lir­ler. Türk Genç­li­ği de bu­gü­ne kadar ol­du­ğu gibi bun­dan sonra da Ata’sının ema­ne­ti, Cum­hu­ri­ye­ti­ne sahip çı­ka­cak, O’nun gös­ter­di­ği hedef olan çağ­daş uy­gar­lık dü­ze­yi­nin aşıl­ma­sı için üs­tü­ne düşen gö­re­vi ye­ri­ne ge­ti­re­cek­tir.
Bu duygu ve dü­şün­ce­ler­le Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk başta olmak üzere, va­ta­nı­mı­zı düş­man iş­ga­lin­den kur­tar­mak için can­la­rı­nı feda eden tüm şe­hit­le­ri­mi­zi ve ga­zi­le­ri­mi­zi rah­met, min­net ve şük­ran­la anı­yor; genç­le­ri­mi­zin ve hal­kı­mı­zın 19 Mayıs Ata­türk’ü Anma Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı’nı kut­lu­yo­rum.”

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ