Reklam
Reklam
$ DOLAR → Alış: 5,24 / Satış: 5,26
€ EURO → Alış: 5,93 / Satış: 5,96

Üst Yapı Çalışmaları Devam Ediyor

Üst Yapı Çalışmaları Devam Ediyor
  • 30.10.2017
  • 174 kez okundu
Reklam

Belediye üst­ya­pı ça­lış­ma­la­rına son sürat devam edi­yor.
Parke ve kal­dı­rım ça­lış­ma­sı Şehit Adnan Tür­ker Cad­de­si ve Cemal Müdür Cad­de­si Öğ­ret­me­ne­vi önün­de 2 kol­dan devam edi­yor. Ça­lış­ma­la­rı ye­rin­de in­ce­le­yen Baş­ka­n Kazım Zeki Şenlikoğlu ça­lış­ma­la­rı sıkı takip al­tı­na aldı. İlçe­nin çeh­re­si­ni ta­ma­men de­ğiş­ti­rip mo­dern bir gö­rü­nüm ka­zan­dır­ma­yı amaç­la­dı­ğı­nı be­lir­ten Baş­ka­n Kazım Zeki Şenlikoğlu “2017 se­ne­si­nin so­nu­na kadar ilçe mer­ke­zin­de­ki tüm cadde ve so­kak­la­rın üst­ya­pı ça­lış­ma­la­rı­nın bi­tir­me­yi plan­lı­yo­ruz” dedi.
Ay­rı­ca per­şem­be gün­le­rin­de il­çe­­de pazar yeri ola­rak kul­la­nı­lan 75. Yıl cad­de­sin­de de as­falt ça­lış­ma­sı­na devam eden ekip­le­r il­çeye hiz­met etmek için yoğun tem­po­da ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor.
Ka­ra­yol­la­rı sı­nır­la­rı da­hi­lin­de olan Cemal Müdür Cad­de­si üze­rin­de­ki yol ve kal­dı­rım ye­ni­le­me iş­lem­le­ri­nin Ka­ra­yol­la­rı ta­ra­fın­dan 2018 se­ne­si baş­la­rın­da ta­mam­la­nıp il­çe­ üst ya­pı­sı­nın ta­ma­men bi­ti­ril­me­si plan­la­nı­yor.

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ