Reklam
Reklam
$ DOLAR → Alış: 4,83 / Satış: 4,85
€ EURO → Alış: 5,66 / Satış: 5,68
GİRESUN MİLLETVEKİLLERİNİ SEÇTİ
24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Giresun’da AK Parti 3, CHP 1 milletvekili çıkardı. Buna göre AK Parti’den Cemal Öztürk, Kadir...
KAYMAKAM KASIMOĞLU’NDAN VEDA MESAJI
Yurt dışı görevi sebebiyle bir süredir yürüttüğü Dereli Kaymakamlığı görevinden ayrılan Mustafa Berat Kasımoğlu bir veda mesajı yayınladı. Kaymakam Kasımoğlu’nun...
ERDOĞAN İLK TURDA SEÇİLDİ
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde Giresun’da Cumhurbaşkanı adayları ve Partilerin parlamento oyları belli oldu. Giresun İl Seçim Kurulu tarafından...
TURiZMDE HEDEF 300 BiN TURiST
Doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi ve kültürel değerleriyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Giresun’da yıl sonuna kadar yaklaşık...
Bayramlaşma Programı Öğretmenevinde Yapıldı
Dini Bay­ram­la­rı­mız­dan biri olan Ra­ma­zan Bay­ra­mı bay­ram­laş­ma prog­ra­mı 15 Ha­zi­ran 2018 Cuma günü Öğ­ret­me­ne­vin­de ya­pıl­dı. Sabah saat 09.00 da baş­la­yan...
YAYLADAKi KAÇAK YAPILARA AF !
AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, yaylacıların en büyük sorunu haline gelen yayla evlerinin yıkımı, uygulanan cezai işlemler ve yayla...
Atatürk İlkokulu’nda  Mezuniyet Heyecanı
Belediye Baş­ka­nı Kazım Zeki Şenlikoğlu il­çe Ata­türk İlko­ku­lu 2017-2018 me­zun­la­rı­nın dü­zen­le­di­ği tö­re­ne ka­tıl­dı. 7 Ha­zi­ran Per­şem­be günü Ata­türk İlko­ku­lu’nda dü­zen­le­nen...
SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DERELİ BELEDİYESİ PEYZAJ UYGULAMA PROJESİ YAPIMI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale...
GİRESUN ŞEHİDİNİ UĞURLADI
Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Hakan Ergin, memleketi Giresun’da son yolculuğuna uğurlandı. 29 yaşındaki Uzman Çavuş...
GÜNCEL HABERLER
24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Giresun’da AK Parti 3, CHP 1 milletvekili çıkardı. Buna göre AK Parti’den Cemal Öztürk, Kadir Aydın ve Sabri Öztürk, CHP’den ise Necati Tığlı milletvekili olarak...
Yurt dışı görevi sebebiyle bir süredir yürüttüğü Dereli Kaymakamlığı görevinden ayrılan Mustafa Berat Kasımoğlu bir veda mesajı yayınladı. Kaymakam Kasımoğlu’nun veda mesajı şöyle: “Saygı değer De­re­li­ler, de­ğer­li dost­la­rım ve ar­ka­daş­la­rım,...
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde Giresun’da Cumhurbaşkanı adayları ve Partilerin parlamento oyları belli oldu. Giresun İl Seçim Kurulu tarafından askıya çıkarılan listeye göre Giresun’da Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan...
Doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi ve kültürel değerleriyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Giresun’da yıl sonuna kadar yaklaşık 300 bin turistin ağırlanması hedefleniyor. Vali Harun Sarıfakıoğulları, yaptığı açıklamada,...
Dini Bay­ram­la­rı­mız­dan biri olan Ra­ma­zan Bay­ra­mı bay­ram­laş­ma prog­ra­mı 15 Ha­zi­ran 2018 Cuma günü Öğ­ret­me­ne­vin­de ya­pıl­dı. Sabah saat 09.00 da baş­la­yan bay­ram­laş­ma prog­ra­mı­na İlçe­ Kay­ma­kam Ve­ki­li Mus­ta­fa Berat Kasımoğlu, Mil­let­ve­ki­li Sabri...
AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, yaylacıların en büyük sorunu haline gelen yayla evlerinin yıkımı, uygulanan cezai işlemler ve yayla evlerine elektrik bağlatamamak gibi problemlerin İmar Barışı kapsamına alındığını müjdeledi....
Belediye Baş­ka­nı Kazım Zeki Şenlikoğlu il­çe Ata­türk İlko­ku­lu 2017-2018 me­zun­la­rı­nın dü­zen­le­di­ği tö­re­ne ka­tıl­dı. 7 Ha­zi­ran Per­şem­be günü Ata­türk İlko­ku­lu’nda dü­zen­le­nen prog­ram­da me­zu­ni­yet kep­le­ri ve cüb­be­le­riy­le bir­lik­te hazır bu­lu­nan 4. sınıf...
DERELİ BELEDİYESİ PEYZAJ UYGULAMA PROJESİ YAPIMI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer...
Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Hakan Ergin, memleketi Giresun’da son yolculuğuna uğurlandı. 29 yaşındaki Uzman Çavuş Ergin’in naaşı, Hakkari’de düzenlenen törenin ardından Türk Yıldızları’na ait uçakla...
Dereli Be­le­di­ye Baş­ka­nı Kazım Zeki Şenlikoğlu, dü­zen­le­di­ği iftar prog­ra­mın­da va­tan­daş­la­rla ile bir araya geldi. Kar­deş­lik, da­ya­nış­ma, pay­laş­ma ve yar­dım­laş­ma ru­hu­nun pe­kiş­ti­ril­me­si­ni sağ­la­mak ama­cıy­la De­re­li İlçe Ka­pa­lı Spor Sa­lo­nu’nda hal­kı­n yoğun...
Dünya fındık üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini sağlayan Türkiye’de, 2018 rekoltesi 640 bin ton olarak açıklandı. İspanya’da yapılan Dünya Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Kongresi’nde (INC), fındık üreten ülkeler ilk tahminlerini...
Muazzez Temür Gü­ney­do­ğu­da Şehit Düşen Tun­cay Zengin’in ismi ilçe­ Kay­ma­ka­mı Mus­ta­fa Berat Kasımoğlu’nun gay­ret ve ça­lış­ma­la­rı so­nu­cu De­re­li Çok Prog­ram­lı Ana­do­lu Li­se­si­ne ve­ril­di. Oku­lun ismi ya­pı­lan ça­lış­ma­lar so­nu­cu ŞEHİT TÜN­CAY...
Dereli Çok Prog­ram­lı Ana­do­lu Li­se­si Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan 23 Mayıs 2018 Çar­şam­ba günü De­re­li Be­le­di­ye­si Kon­fe­rans sa­lo­nun­da müzik ve şiir din­le­ti­si dü­zen­len­di. Prog­ra­ma İlçe­miz Kay­ma­ka­mı Mus­ta­fa Berat Kasımoğlu ile bir­lik­te İlçe...
Kulakkaya İşletme Şefliği Alçakbel İşçi Eğitim Kampı İçmesuyu Depo İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı...
Giresun’da bazı geleneklerin yaşatılması amacıyla bu yıl 41’incisi düzenlenen “Uluslararası Giresun Aksu Festivali”ne katılan vatandaşlar, dilek tutup dereye yedi çift, bir tek taş attı, sac ayaktan geçti. Yöre halkı tarafından...
Muazzez Temür Belediye ilçe mer­ke­zin­de parke ça­lış­ma­larını Ye­ni­ma­hal­le kıs­mın­da ta­mam­lan­mış olup Halil Bek­ta­şoğ­lu Cad­de­si üze­rin­de devam et­mek­te­dir. Ka­na­li­zas­yon ve içme suyu bağ­lan­tı­la­rı ya­pı­la­rak alt­ya­pı­sı ta­mam­la­nan cad­de­de parke ça­lış­ma­sı­nın kısa sü­re­de...
Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu 19 Mayıs dolayısıy-la bir mesaj yayınladı. Başkan Şenlikoğlu’nun mesajı şöyle: “Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün 19 Mayıs 1919’da Sam­sun’dan yak­tı­ğı is­tik­lal me­şa­le­si, Amas­ya, Sivas ve...
24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Giresun’da AK Parti 3, CHP 1 milletvekili çıkardı. Buna göre AK Parti’den Cemal Öztürk, Kadir Aydın ve Sabri Öztürk, CHP’den ise Necati Tığlı milletvekili olarak...
Yurt dışı görevi sebebiyle bir süredir yürüttüğü Dereli Kaymakamlığı görevinden ayrılan Mustafa Berat Kasımoğlu bir...
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde Giresun’da Cumhurbaşkanı adayları ve Partilerin parlamento oyları belli oldu....
24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Giresun’da AK Parti 3, CHP 1 milletvekili çıkardı. Buna göre AK Parti’den Cemal Öztürk, Kadir Aydın ve Sabri Öztürk, CHP’den ise Necati Tığlı milletvekili olarak...
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde Giresun’da Cumhurbaşkanı adayları ve Partilerin parlamento oyları belli oldu....
Muazzez Temür Dereli ‘de AK Parti Teşkilat çalışmalarına hız vererek tüm kesimden insanlara kapılarının açık...
2017-2018 Eği­tim Öğ­re­tim Yılı De­re­li Çok Prog­ram­lı Ana­do­lu Li­se­si me­zu­ni­yet tö­re­ni büyük bir coş­kuy­la kut­lan­dı. Okul bi­rin­ci­si Fatma Tural’a bi­rin­ci­lik pla­ke­ti İlçe­ Kay­ma­ka­mı Mus­ta­fa Berat Kasımoğlu ta­ra­fın­dan ve­ril­di. Bi­rin­ci­lik pla­ka­sı...
Muazzez Temür Dereli Kaymakam-lığı öncülüğünde yürütülen ”Eksik Yanımı Tamamla” projesi kapsamında öğrenciler lunaparka götürüldüler. Dereli’de...
23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı ve Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­si­nin açı­lı­şı­nın 98. Yıl...
Dünya fındık üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini sağlayan Türkiye’de, 2018 rekoltesi 640 bin ton olarak açıklandı. İspanya’da yapılan Dünya Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Kongresi’nde (INC), fındık üreten ülkeler ilk tahminlerini...
FİSKOBİRLİK’in ola­ğan mali genel ku­ru­lu ya­pıl­dı. FİSKOBİRLİK Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Lütfi Bay­rak­tar, En­teg­re Fın­dık İşleme...
Gi­re­sun Va­li­si Harun Sa­rı­fa­kı­oğul­la­rı, dün Top­rak Mah­sul­le­ri Ofisi (TMO) Gi­re­sun Şu­be­si­ni zi­ya­ret ede­rek, fın­dık alım­la­rı...
TFF 1. Lig’de 18. hafta mü­ca­de­le­sin­de Akın Çorap Gi­re­suns­por ko­nu­ğu Bo­lus­por’a 2-0 mağ­lup oldu. Bo­lus­por, ga­li­bi­ye­ti ge­ti­ren gol­le­ri 90+1 ve 90+2’de buldu. TFF 1. Lig’in 18. haf­ta­sın­da Akın Çorap Gi­re­suns­por,...