Reklam
Reklam
$ DOLAR → Alış: 4,70 / Satış: 4,72
€ EURO → Alış: 5,48 / Satış: 5,50
YAYLADAKi KAÇAK YAPILARA AF !
AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, yaylacıların en büyük sorunu haline gelen yayla evlerinin yıkımı, uygulanan cezai işlemler ve yayla...
Atatürk İlkokulu’nda  Mezuniyet Heyecanı
Belediye Baş­ka­nı Kazım Zeki Şenlikoğlu il­çe Ata­türk İlko­ku­lu 2017-2018 me­zun­la­rı­nın dü­zen­le­di­ği tö­re­ne ka­tıl­dı. 7 Ha­zi­ran Per­şem­be günü Ata­türk İlko­ku­lu’nda dü­zen­le­nen...
SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DERELİ BELEDİYESİ PEYZAJ UYGULAMA PROJESİ YAPIMI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale...
GİRESUN ŞEHİDİNİ UĞURLADI
Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Hakan Ergin, memleketi Giresun’da son yolculuğuna uğurlandı. 29 yaşındaki Uzman Çavuş...
Dereli Orucunu Bir Sofrada Açtı
Dereli Be­le­di­ye Baş­ka­nı Kazım Zeki Şenlikoğlu, dü­zen­le­di­ği iftar prog­ra­mın­da va­tan­daş­la­rla ile bir araya geldi. Kar­deş­lik, da­ya­nış­ma, pay­laş­ma ve yar­dım­laş­ma ru­hu­nun...
Fındık rekoltesinde ilk tahminler açıklandı
Dünya fındık üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini sağlayan Türkiye’de, 2018 rekoltesi 640 bin ton olarak açıklandı. İspanya’da yapılan Dünya Sert Kabuklu...
ŞEHİT TUNCAY ZENGİNİN HATIRASI YAŞATILIYOR
Muazzez Temür Gü­ney­do­ğu­da Şehit Düşen Tun­cay Zengin’in ismi ilçe­ Kay­ma­ka­mı Mus­ta­fa Berat Kasımoğlu’nun gay­ret ve ça­lış­ma­la­rı so­nu­cu De­re­li Çok Prog­ram­lı...
ÇPL’li MÜZİSYENLER İZLEYENLERİ BÜYÜLEDİ
Dereli Çok Prog­ram­lı Ana­do­lu Li­se­si Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan 23 Mayıs 2018 Çar­şam­ba günü De­re­li Be­le­di­ye­si Kon­fe­rans sa­lo­nun­da müzik ve şiir din­le­ti­si...
KULAKKAYA İŞLETME ŞEFLİĞİ ALÇAKBEL İŞÇİ EĞİTİM KAMPI İÇMESUYU DEPO İNŞAATI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-GİRESUN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR  ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kulakkaya İşletme Şefliği Alçakbel İşçi Eğitim Kampı İçmesuyu Depo İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine...
4 BiN YILLIK GELENEKLER YAŞATILDI
Giresun’da bazı geleneklerin yaşatılması amacıyla bu yıl 41’incisi düzenlenen “Uluslararası Giresun Aksu Festivali”ne katılan vatandaşlar, dilek tutup dereye yedi çift,...
GÜNCEL HABERLER
AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, yaylacıların en büyük sorunu haline gelen yayla evlerinin yıkımı, uygulanan cezai işlemler ve yayla evlerine elektrik bağlatamamak gibi problemlerin İmar Barışı kapsamına alındığını müjdeledi....
Belediye Baş­ka­nı Kazım Zeki Şenlikoğlu il­çe Ata­türk İlko­ku­lu 2017-2018 me­zun­la­rı­nın dü­zen­le­di­ği tö­re­ne ka­tıl­dı. 7 Ha­zi­ran Per­şem­be günü Ata­türk İlko­ku­lu’nda dü­zen­le­nen prog­ram­da me­zu­ni­yet kep­le­ri ve cüb­be­le­riy­le bir­lik­te hazır bu­lu­nan 4. sınıf...
DERELİ BELEDİYESİ PEYZAJ UYGULAMA PROJESİ YAPIMI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer...
Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Hakan Ergin, memleketi Giresun’da son yolculuğuna uğurlandı. 29 yaşındaki Uzman Çavuş Ergin’in naaşı, Hakkari’de düzenlenen törenin ardından Türk Yıldızları’na ait uçakla...
Dereli Be­le­di­ye Baş­ka­nı Kazım Zeki Şenlikoğlu, dü­zen­le­di­ği iftar prog­ra­mın­da va­tan­daş­la­rla ile bir araya geldi. Kar­deş­lik, da­ya­nış­ma, pay­laş­ma ve yar­dım­laş­ma ru­hu­nun pe­kiş­ti­ril­me­si­ni sağ­la­mak ama­cıy­la De­re­li İlçe Ka­pa­lı Spor Sa­lo­nu’nda hal­kı­n yoğun...
Dünya fındık üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini sağlayan Türkiye’de, 2018 rekoltesi 640 bin ton olarak açıklandı. İspanya’da yapılan Dünya Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Kongresi’nde (INC), fındık üreten ülkeler ilk tahminlerini...
Muazzez Temür Gü­ney­do­ğu­da Şehit Düşen Tun­cay Zengin’in ismi ilçe­ Kay­ma­ka­mı Mus­ta­fa Berat Kasımoğlu’nun gay­ret ve ça­lış­ma­la­rı so­nu­cu De­re­li Çok Prog­ram­lı Ana­do­lu Li­se­si­ne ve­ril­di. Oku­lun ismi ya­pı­lan ça­lış­ma­lar so­nu­cu ŞEHİT TÜN­CAY...
Dereli Çok Prog­ram­lı Ana­do­lu Li­se­si Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan 23 Mayıs 2018 Çar­şam­ba günü De­re­li Be­le­di­ye­si Kon­fe­rans sa­lo­nun­da müzik ve şiir din­le­ti­si dü­zen­len­di. Prog­ra­ma İlçe­miz Kay­ma­ka­mı Mus­ta­fa Berat Kasımoğlu ile bir­lik­te İlçe...
Kulakkaya İşletme Şefliği Alçakbel İşçi Eğitim Kampı İçmesuyu Depo İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı...
Giresun’da bazı geleneklerin yaşatılması amacıyla bu yıl 41’incisi düzenlenen “Uluslararası Giresun Aksu Festivali”ne katılan vatandaşlar, dilek tutup dereye yedi çift, bir tek taş attı, sac ayaktan geçti. Yöre halkı tarafından...
Muazzez Temür Belediye ilçe mer­ke­zin­de parke ça­lış­ma­larını Ye­ni­ma­hal­le kıs­mın­da ta­mam­lan­mış olup Halil Bek­ta­şoğ­lu Cad­de­si üze­rin­de devam et­mek­te­dir. Ka­na­li­zas­yon ve içme suyu bağ­lan­tı­la­rı ya­pı­la­rak alt­ya­pı­sı ta­mam­la­nan cad­de­de parke ça­lış­ma­sı­nın kısa sü­re­de...
Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu 19 Mayıs dolayısıy-la bir mesaj yayınladı. Başkan Şenlikoğlu’nun mesajı şöyle: “Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün 19 Mayıs 1919’da Sam­sun’dan yak­tı­ğı is­tik­lal me­şa­le­si, Amas­ya, Sivas ve...
DAVACI İDARE MALİYE HAZİNESİ VEKİLİ AV. TANER ÖZÜLKÜ TARAFINDAN AŞAĞIDAKİ LİSTEDE SIRALI, KAMULAŞTIRMAYA TABİ TUTULAN TAŞINMAZLARIN MÜLKİYET HAKLARININ TAPUDA HAZİNE ADINA TESCİLİ İLE MAHKEMECE TESPİT EDİLECEK BEDELİN HAK SAHİPLERİNE ÖDENEBİLMESİ...
İlçe­miz Ana­do­lu İmam-Ha­tip Li­se­sin­de, TUBİTAK ta­ra­fın­dan des­tek­le­nen “TUBİTAK 4006 BİLİM FUARI” De­re­li Ana­do­lu İmam-Ha­tip li­se­si sa­lo­nun­da ikin­ci kez dü­zen­len­di. Prog­ram­da top­lam 20 proje ser­gi­len­di. Pro­je­de 19 Öğ­ret­men ve 33 Öğ­ren­ci...
2017-2018 Eği­tim Öğ­re­tim Yılı De­re­li Çok Prog­ram­lı Ana­do­lu Li­se­si me­zu­ni­yet tö­re­ni büyük bir coş­kuy­la kut­lan­dı. Okul bi­rin­ci­si Fatma Tural’a bi­rin­ci­lik pla­ke­ti İlçe­ Kay­ma­ka­mı Mus­ta­fa Berat Kasımoğlu ta­ra­fın­dan ve­ril­di. Bi­rin­ci­lik pla­ka­sı...
Muazzez Temür Dereli ‘de AK Parti Teşkilat çalışmalarına hız vererek tüm kesimden insanlara kapılarının açık olduğunu gösteriyor. Son olarak hafta içinde Dereli CHP İlçe Teşkilatında uzun yıllar görev almış, bir...
Muazzez Temür De­re­li Köy­le­re Hiz­met Gö­tür­me Bir­li­ği 2018 yılı Mayıs Ayı top­lan­tı­sı, 07 Mayıs 2018 Pa­zar­te­si günü saat 09.30 da De­re­li Be­le­di­ye top­lan­tı sa­lo­nun­da ya­pıl­dı. Top­lan­tı­da gün­dem mad­de­le­ri gö­rü­şü­le­rek ka­ra­ra...
Dereli Kay­ma­ka­mı Mus­ta­fa Berat Kasımoğlu Özel ha­re­kât po­lis­le­ri­ni görev ma­hal­li­ne gi­de­rek zi­ya­ret etti. Özel Ha­re­kât po­lis­le­ri ile bir müd­det soh­bet eden Kay­ma­kam Mus­ta­fa Berat Kasımoğlu ça­lış­ma­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­le­di. Özel Ha­re­kât...
AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, yaylacıların en büyük sorunu haline gelen yayla evlerinin yıkımı, uygulanan cezai işlemler ve yayla evlerine elektrik bağlatamamak gibi problemlerin İmar Barışı kapsamına alındığını müjdeledi....
Belediye Baş­ka­nı Kazım Zeki Şenlikoğlu il­çe Ata­türk İlko­ku­lu 2017-2018 me­zun­la­rı­nın dü­zen­le­di­ği tö­re­ne ka­tıl­dı. 7 Ha­zi­ran...
DERELİ BELEDİYESİ PEYZAJ UYGULAMA PROJESİ YAPIMI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19...
Muazzez Temür Dereli ‘de AK Parti Teşkilat çalışmalarına hız vererek tüm kesimden insanlara kapılarının açık olduğunu gösteriyor. Son olarak hafta içinde Dereli CHP İlçe Teşkilatında uzun yıllar görev almış, bir...
İYİ Parti Giresun İl Başkanı Ünzile Yüksel, dün parti il binasında düzenlediği basın toplantısında Giresun...
CHP Gi­re­sun Mil­let­ve­ki­li Bü­lent Bek­ta­şoğ­lu, “TMO, pi­ya­sa­yı dü­zen­le­me­de ye­ter­siz kaldı. Fiyat dü­şü­şü­nü en­gel­le­ye­me­di. 1 kilo...
2017-2018 Eği­tim Öğ­re­tim Yılı De­re­li Çok Prog­ram­lı Ana­do­lu Li­se­si me­zu­ni­yet tö­re­ni büyük bir coş­kuy­la kut­lan­dı. Okul bi­rin­ci­si Fatma Tural’a bi­rin­ci­lik pla­ke­ti İlçe­ Kay­ma­ka­mı Mus­ta­fa Berat Kasımoğlu ta­ra­fın­dan ve­ril­di. Bi­rin­ci­lik pla­ka­sı...
Muazzez Temür Dereli Kaymakam-lığı öncülüğünde yürütülen ”Eksik Yanımı Tamamla” projesi kapsamında öğrenciler lunaparka götürüldüler. Dereli’de...
23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı ve Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­si­nin açı­lı­şı­nın 98. Yıl...
Dünya fındık üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini sağlayan Türkiye’de, 2018 rekoltesi 640 bin ton olarak açıklandı. İspanya’da yapılan Dünya Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Kongresi’nde (INC), fındık üreten ülkeler ilk tahminlerini...
FİSKOBİRLİK’in ola­ğan mali genel ku­ru­lu ya­pıl­dı. FİSKOBİRLİK Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Lütfi Bay­rak­tar, En­teg­re Fın­dık İşleme...
Gi­re­sun Va­li­si Harun Sa­rı­fa­kı­oğul­la­rı, dün Top­rak Mah­sul­le­ri Ofisi (TMO) Gi­re­sun Şu­be­si­ni zi­ya­ret ede­rek, fın­dık alım­la­rı...
TFF 1. Lig’de 18. hafta mü­ca­de­le­sin­de Akın Çorap Gi­re­suns­por ko­nu­ğu Bo­lus­por’a 2-0 mağ­lup oldu. Bo­lus­por, ga­li­bi­ye­ti ge­ti­ren gol­le­ri 90+1 ve 90+2’de buldu. TFF 1. Lig’in 18. haf­ta­sın­da Akın Çorap Gi­re­suns­por,...