Reklam
Reklam
$ DOLAR → Alış: 4,08 / Satış: 4,10
€ EURO → Alış: 4,98 / Satış: 5,00
EĞRİBEL TÜNELİ 2 AY İÇİNDE HAZIR
Kış mevsiminde kar ve tipi nedeniyle ulaşı-mın aksadığı 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi’-ne inşa edilen tünelin sol tüpünde ışığın...
“BAKTERiYEL YANIK”
Fındık üretici-sinin son 5 yıldır müca-dele ettiği külleme hastalığı-nın ardından yeni bir hastalık ile karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz haftalarda çöl...
YÜKSEL “ÖZEL İDARENİN DURUMU VAHİM”
İYİ Parti Giresun İl Başkanı Ünzile Yüksel, dün parti il binasında düzenlediği basın toplantısında Giresun İl Özel İdaresi ile ilgili...
POLiSiMiZ 173. YAŞINDA
Türk Polis Teş­ki­la­tı­nın 173. Yıl dö­nü­mü mü­na­se­be­tiy­le tüm Yurt­ta ol­du­ğu gibi İlçe­miz­de de Em­ni­yet Teş­ki­la­tı men­sup­la­rı­nın Polis günü kut­lan­dı. Pa­zar­te­si...
Fidanlar Toprakla Buluştu
İlçe mer­ke­zi­miz bahar mev­si­mi­nin ge­li­şiy­le ye­şil­len­di­ril­me­ye devam edi­li­yor. Gi­re­sun Orman Bölge Mü­dü­rü Mus­ta­fa Özkaya’nın kat­kı­la­rıy­la ya­pı­lan ağaç di­ki­mi, Aksu De­re­si...
BAŞKANDAN GAZİ ÇAĞAN’A ZİYARET
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Kazım Zeki Şenlikoğlu ve Baş­kan Yar­dım­cı­sı Yakup Özer, 11 Tem­muz 2016’da il­çe­miz­de dev­ri­ye gö­re­vi­ni yapan polis ara­cı­na bö­lü­cü...
GİRESUNSPOR EVİNDE KAYIP: 0 – 2
TFF 1. Lig’de 18. hafta mü­ca­de­le­sin­de Akın Çorap Gi­re­suns­por ko­nu­ğu Bo­lus­por’a 2-0 mağ­lup oldu. Bo­lus­por, ga­li­bi­ye­ti ge­ti­ren gol­le­ri 90+1 ve...
Karadenizli Off-Roadcılar, “Yaylalarımız güvenli, istersen  bizimle gel” sloganı ile yaylalara akın ediyorlar
Gi­re­sun’da yayla tu­riz­mi­ni ge­liş­tir­mek için kol­la­rı sı­va­yan off ro­ad­cı­lar ‘Yay­la­lar gü­ven­li, is­ter­sen bi­zim­le gel’ slo­ga­nıy­la her hafta et­kin­lik dü­zen­le­ye­rek yay­la­la­ra...
FİSKOBİRLİK İÇİN BİRLİKTELİK ÇAĞRISI
FİSKOBİRLİK’in ola­ğan mali genel ku­ru­lu ya­pıl­dı. FİSKOBİRLİK Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Lütfi Bay­rak­tar, En­teg­re Fın­dık İşleme Te­sis­le­ri (EFİT) AŞ sa­lo­nun­da ger­çek­le­şen...
Karla Mücadele Çalışmaları  Yerinde Denetlendi
Dereli Kay­ma­ka­mı Mus­ta­fa Berat Kasımoğlu 21 Ocak Pazar günü köy­le­re gi­de­rek bir dizi zi­ya­ret ve in­ce­le­me­de bu­lun­du. İlçe Özel ida­re­sin­ce...
GÜNCEL HABERLER
Kış mevsiminde kar ve tipi nedeniyle ulaşı-mın aksadığı 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi’-ne inşa edilen tünelin sol tüpünde ışığın görülmesine 50 metre kaldı. Giresun’un iç bölgelerdeki ilçeleri ile Sivas’la...
Fındık üretici-sinin son 5 yıldır müca-dele ettiği külleme hastalığı-nın ardından yeni bir hastalık ile karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz haftalarda çöl rüzgarlarının ardından gelen çamur yağmurlarıyla birlikte fındık bahçelerinde kendini gösteren...
İYİ Parti Giresun İl Başkanı Ünzile Yüksel, dün parti il binasında düzenlediği basın toplantısında Giresun İl Özel İdaresi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Partisinin kongre sonucunda yapılan görev dağılımını da...
Giresun-Piraziz Sel Kapanıyapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası :2017/694987...
Tirebolu Kazım Karabekir Ortaokulu Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale...
Espiye Orman İşletme Şefliği 024, Ekindere Orman İşletme Şefliği 302 ve Karaduğa Orman İşletme Şefliği 094 Kod Nolu Orman Yollarına Yeni Yol (B Tipi) Yapım İşiyapım işi 4734 sayılı Kamu...
Karaduğa Orman İşletme Şefliği 065, 066 ve 068 Kod Nolu Orman Yollarında Sanat Yapısı ile 051, 065 ve 066 Kod Nolu Orman Yollarında Üst Yapıyapım işi 4734 sayılı Kamu İhale...
Yağlıdere Orman İşletme Şefliği 011 Kod Nolu (B Tipi) Orman Yolu Yapım İşiyapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye...
Yağlıdere Orman İşletme Şefliği 014 ve 023 kod Nolu Orman Yolunda Üst Yapı Yapım İşi ile 023 ve 024 Kod Nolu Orman Yolunda Sanay Yapısı Yapım İşiyapım işi 4734 sayılı...
Ekindere Orman İşletme Şefliği 303, 309 ve 310 Kod Orman Yollarında Büyük Onarım ile 303 Kod Nolu Orman Yolunda Sanat Yapısı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu...
Esenli Orman İşletme Şefliği 209, Tohumluk Orman İşletme Şefliği 407 Kod Nolu Orman Yolu Sanat Yapısı Yapım işi ile Yağlıdere Orman İşletme Şefliği 007 Kod Nolu Orman Yolu Büyük Onarım...
Espiye Orman İşletme Müdürlüğü Karaduğa Çayırı, Ekindere Çayırı ve Sofular Orman depolarında 11500 m3 Orman emvali istif ve tasnif işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine...
Türk Polis Teş­ki­la­tı­nın 173. Yıl dö­nü­mü mü­na­se­be­tiy­le tüm Yurt­ta ol­du­ğu gibi İlçe­miz­de de Em­ni­yet Teş­ki­la­tı men­sup­la­rı­nın Polis günü kut­lan­dı. Pa­zar­te­si günü Şehit Polis Me­mu­ru Baki Uzun’un Hisar Kö­yün­de bu­lu­nan kab­ri­ne...
İlçe mer­ke­zi­miz bahar mev­si­mi­nin ge­li­şiy­le ye­şil­len­di­ril­me­ye devam edi­li­yor. Gi­re­sun Orman Bölge Mü­dü­rü Mus­ta­fa Özkaya’nın kat­kı­la­rıy­la ya­pı­lan ağaç di­ki­mi, Aksu De­re­si bo­yun­ca olu­şan yü­rü­yüş alanı üze­rin­de devam edi­yor. Ağaç dikme iş­le­miy­le...
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Kazım Zeki Şenlikoğlu ve Baş­kan Yar­dım­cı­sı Yakup Özer, 11 Tem­muz 2016’da il­çe­miz­de dev­ri­ye gö­re­vi­ni yapan polis ara­cı­na bö­lü­cü terör ör­gü­tü men­sup­la­rın­ca ya­pı­lan si­lah­lı sal­dı­rı­nın ar­dın­dan baş­la­tı­lan ope­ras­yon­da, ta­ra­ma...
TFF 1. Lig’de 18. hafta mü­ca­de­le­sin­de Akın Çorap Gi­re­suns­por ko­nu­ğu Bo­lus­por’a 2-0 mağ­lup oldu. Bo­lus­por, ga­li­bi­ye­ti ge­ti­ren gol­le­ri 90+1 ve 90+2’de buldu. TFF 1. Lig’in 18. haf­ta­sın­da Akın Çorap Gi­re­suns­por,...
Gi­re­sun’da yayla tu­riz­mi­ni ge­liş­tir­mek için kol­la­rı sı­va­yan off ro­ad­cı­lar ‘Yay­la­lar gü­ven­li, is­ter­sen bi­zim­le gel’ slo­ga­nıy­la her hafta et­kin­lik dü­zen­le­ye­rek yay­la­la­ra çı­kart­ma ya­pı­yor­lar. Doğu Ka­ra­de­niz böl­ge­sin­de son yıl­lar­da ya­şa­nan terör olay­la­rı­nın...
FİSKOBİRLİK’in ola­ğan mali genel ku­ru­lu ya­pıl­dı. FİSKOBİRLİK Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Lütfi Bay­rak­tar, En­teg­re Fın­dık İşleme Te­sis­le­ri (EFİT) AŞ sa­lo­nun­da ger­çek­le­şen genel ku­rul­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, bir­li­ğin zorlu sü­reç­ler­den geç­ti­ği­ni, ça­ba­la­dı­ğı­nı, to­par­la­dı­ğı­nı...
Kış mevsiminde kar ve tipi nedeniyle ulaşı-mın aksadığı 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi’-ne inşa edilen tünelin sol tüpünde ışığın görülmesine 50 metre kaldı. Giresun’un iç bölgelerdeki ilçeleri ile Sivas’la...
Fındık üretici-sinin son 5 yıldır müca-dele ettiği külleme hastalığı-nın ardından yeni bir hastalık ile karşı...
İYİ Parti Giresun İl Başkanı Ünzile Yüksel, dün parti il binasında düzenlediği basın toplantısında Giresun...
İYİ Parti Giresun İl Başkanı Ünzile Yüksel, dün parti il binasında düzenlediği basın toplantısında Giresun İl Özel İdaresi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Partisinin kongre sonucunda yapılan görev dağılımını da...
CHP Gi­re­sun Mil­let­ve­ki­li Bü­lent Bek­ta­şoğ­lu, “TMO, pi­ya­sa­yı dü­zen­le­me­de ye­ter­siz kaldı. Fiyat dü­şü­şü­nü en­gel­le­ye­me­di. 1 kilo...
Aka­de­mik yıl de­ğer­len­dir­me top­lan­tı­sı dü­zen­le­yen Gi­re­sun Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Cev­det Coş­kun, üni­ver­si­te­de­ki FETÖ/PDY ya­pı­lan­ma­sı­na yö­ne­lik yü­rü­tü­len ça­lış­ma­lar­la il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Üni­ver­si­te­de­ki FETÖ/PDY ya­pı­lan­ma­sı­na yö­ne­lik açık­la­ma yapan Rek­tör Coş­kun, bu­gü­ne...
FİSKOBİRLİK’in ola­ğan mali genel ku­ru­lu ya­pıl­dı. FİSKOBİRLİK Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Lütfi Bay­rak­tar, En­teg­re Fın­dık İşleme Te­sis­le­ri (EFİT) AŞ sa­lo­nun­da ger­çek­le­şen genel ku­rul­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, bir­li­ğin zorlu sü­reç­ler­den geç­ti­ği­ni, ça­ba­la­dı­ğı­nı, to­par­la­dı­ğı­nı...
Gi­re­sun Va­li­si Harun Sa­rı­fa­kı­oğul­la­rı, dün Top­rak Mah­sul­le­ri Ofisi (TMO) Gi­re­sun Şu­be­si­ni zi­ya­ret ede­rek, fın­dık alım­la­rı...
TFF 1. Lig’de 18. hafta mü­ca­de­le­sin­de Akın Çorap Gi­re­suns­por ko­nu­ğu Bo­lus­por’a 2-0 mağ­lup oldu. Bo­lus­por, ga­li­bi­ye­ti ge­ti­ren gol­le­ri 90+1 ve 90+2’de buldu. TFF 1. Lig’in 18. haf­ta­sın­da Akın Çorap Gi­re­suns­por,...